Cirkulationsplats med brister på supercykelstråk

Just nu byggs en ny cirkulationsplats vid korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg. En ritning som visar hur cirkulationsplatsen kommer att se ut finns här.

aaa

Den nya cirkulationsplatsen vid Hamiltons väg. Klicka för förstoring.

Cirkulationsplatsen är mycket efterlängtad, men tyvärr verkar det som att den kommer att byggas med brister som riskerar göra den obekväm och kanske till och med farlig för cyklister.

På bilden ovan har jag ritat in färdvägen genom cirkulationsplatsen för den som cyklar från Halmstad i riktning mot Tylösand. Det kritiska partiet är sträckan precis före överfarten där cyklande korsar Hamiltons väg (markerat i rött).

Det normala är att cykelbana och körbana korsar varandra i rät vinkel så att både bilister och cyklister har god överblick över trafiken. Men här är tycks cykelbanan vara dragen i det närmaste parallellt med körbanan. Detta medför att cyklande har biltrafiken “i ryggen” och riskerar att få svårt att upptäcka bilister som svänger höger in på Hamiltons väg. Bilister överraskas av cyklister som ser ut att cykla i riktning mot Hamitons väg i stället svänger vänster ut på cykelöverfarten. Detta är som upplagt för tillbud och olyckor.

Sedan tillkommer detta med bekvämlighetsaspekterna. Det är väldigt obekvämt att göra en tvär 90-graders sväng som man enligt kommunens ritning blir tvungen att göra för att komma ut på cykelöverfarten. För att klara av svängen måste man sannolikt skära kurvan. Vad händer vid möte?

Jag skulle kunna skriva mycket mer om den här cirkulationsplatsen. Inte minst när man väger in att cirkulationsplaten kommer att ingå i ett av kommunens s.k. “supercykelstråk” som enligt “Handlingprogram för hållbara transporter, transportplan för Halmstad 2030” ska hålla “hög standard avseende framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, genhet, bekvämlighet och underhåll”. Men jag bryter här och hoppas att kommunen ser över utformingen.

Advertisements

September 15, 2013. Uncategorized. 4 comments.

Nya Kustvägen, del 1: Karlsrovägen

Nya Kustvägen och vägsystemet kring Flygstaden invigdes för snart sex år sedan. En omfattande vägsatsning som inte fullt ut fungerar för cykeltrafik. Jag ska i en bloggserie diskutera några sträckor och hur dessa kan utvecklas för att göra det enklare och mer attraktivt att välja cykeln. Detta blogginlägg handlar om Karlsrovägen.

Trafikomläggningen med Nya Kustvägen har skapat ny nordvästlig infart till Halmstad. Infarten är inte planerad för cykeltrafik. Istället leds cykeltrafiken samma väg  som före trafikomläggningen, det vill säga via Karlsrovägen. Eftersom all cykeltrafik till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal passerar Karlsrovägen är det viktigt att cykling här fungerar så bra som möjligt.

Att cykeltrafiken leds via Karlsrovägen är egentligen bra eftersom det ger kortare färdväg till centrala Halmstad. Men delar av Karlsrovägens cykelbana har brister. Det gäller främst partiet mellan Magnus Stenbocks väg och Broddesonsgatan där cykelbanan delvis är förlagd till trottoaren. Cykelbanan är inte sammanhängande utan korsar körbanan på två ställen.

Cykelbanans utformning i kombination med tämligen intensiv motortrafik försvårar cykling mellan centrala Halmstad och stadens nordvästra omnejd, i första hand till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal, men också mer närbelägna resmål som Flygstaden och flygplatsen berörs. Det är tydligt att förbättringar behövs.

Men hur ska förbättringar kunna ske när Karlsrovägen är så smal? Går det att bygga ut för cykeltrafik och samtidigt bibehålla kapaciteten för motortrafik? Ja, det går. Mitt förslag är att göra så här:

Man anlägger en ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen (se bild nedan).

Förslag till ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen. Klicka för förstoring!

Cykelbanan knyter ihop Karlsrovägen med Fågelvägen så att det blir möjligt att cykla mot centrum via Fågelvägen-Rotorpsvägen-Brogatan (se bild nedan). Denna färdväg är betydligt bättre än nuvarande färdväg eftersom man cyklar bekvämt över Rotorp och slipper den smala, sidbytande cykelbanan utmed Karlsrovägen. Den nya färdvägen är inte längre, även om det ser ut så på kartan.

Med den nya cykelbanan skapas en ny färdväg mot centrum. Klicka för förstoring!

Vad tycks om det här förslaget? Kommentera gärna!

 

June 27, 2012. Karlsrovägen, Kustvägen. 1 comment.

Instruktioner för cykelkartor i mobilen

Har du en mobiltelefon med Google Maps? Då kan du öppna Cykla i Halmstads cykelkartor i mobilen. Gör så här:

1. Öppna mobiltelefonens webbläsare. Knappa in adressen bit.ly/yDL8d0

2. Markera önskad karta och välj kopiera.

3. Öppna Google Maps-appen. Markera sökrutan och välj klistra in.

4. Klicka på förstoringsglaset uppe till höger.

5. Klart!

January 25, 2012. Cykelkarta. Leave a comment.

Cykelkartor i mobilen

Cykla i Halmstads cykelkartor för mobiltelefoner med Google Maps. Klicka här för instruktioner.

Frösakull
Laholm
Stenalyckan

January 25, 2012. Uncategorized. Leave a comment.

Glada nyheter från Gamletull

Att sikten är lika med noll i korsningen Gamletullsgatan – Erik Olssons gata är inte längre ett problem. Kommunen har enkelriktat Erik Olssons gata och satt upp pollare utanför parkeringshuset. Bilförare kör inte längre ut i blindo över cykelbanan. Bra jobbat Halmstads kommun!

 

January 24, 2012. Gamletull. 1 comment.

Lysande skyltning till Laholm

För att ta sig till Laholm följer man gul skyltning. Första skylten finns vid Eurostop. Tack vare den tydliga skyltningen är det enkelt att hitta till Laholm, även om man aldrig cyklat här tidigare. Dessutom finns avståndsangivelser med jämna mellanrum, kan det bli bättre?
På ett ställe är skyltningen möjligen något otydlig. Har markerat den platsen på kartan ovan. Ett litet minus blir det också för sträckan utmed järnvägen mellan Eldsberga och Genevad, som är belagd med grovt grus.

January 17, 2012. Laholm, Vägbeskrivning. Leave a comment.

Halmstads krångligaste korsning

Korsningen Nya Tylösandsvägen – Tångrevsvägen är en komplicerad historia. Befinner man sig på havssidan av Nya Tylösandsvägen och ska upp mot Rotorp finns inget enkelt sätt att ta sig över vägen. Man är tvungen att trixa sig över på det här sättet:

Halmstads krångligaste korsning?

Man kan fundera på om det inte vore lämpligt med ett övergångsställe här för att minska Nya Tylösandsvägens barriäreffekt och ge den icke-motoriserade trafiken acceptabel framkomlighet.

December 29, 2011. Kustvägen, Nya Tylösandsvägen. 2 comments.

Mjuka kurvor

För att locka fler halmstadbor till pedaltrampande är det viktigt att kurvor och korsningar är utformade för cykeltrafikanters bekvämlighet.

På bilden syns en korsning vid Stenalyckan där det är bekvämt att cykla. Sikten är god och korsningens hörn är mjukt avrundade så att själva svängen går att utföra bekvämt och enkelt. Bra!

December 2, 2011. Cykelbana, Stenalyckan. Leave a comment.

Från centrum till flygplatsen

Flygplatsen är en viktig destination för tvåhjuliga halmstadbor. Dels för möjligheten att därifrån åka med propellerplan till Stockholm. Men kanske ännu mer för att cykeltrafiken mot Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal passerar här.

Befinner man sig i centrala Halmstad och ska mot flygplatsen finns tre alternativ.

1. Vapnövägen och Magnus Stenbocks väg (markerad med gul linje)
2. Karlsrovägen (markerad med lila linje)
3. Rotorp (markerad med grön linje)

Jag skulle vilja lyfta fram alternativ 3 som är den väg jag brukar köra. Här erbjuder Fågelvägen och Rotorpsvägen bekväm cykling och man slipper de krångliga passagerna på Karlsrovägens sidbytande cykelbana. Nackdelen skulle väl vara att partiet över Rotorps grönområde går på en slingrig stig.

Vilken väg brukar du välja?

November 29, 2011. Cykelkarta, Karlsrovägen, Rotorp. Leave a comment.

40 km/h hela vägen till Riccardos glassbutik

Riccardos glassbutik är ett populärt utflyktsmål dit många tar sig med cykel. Glassbutiken ligger vid Möllegårds naturreservat och man hittar dit genom att följa Gamla Tylösandsvägen och svänga höger vid Trottaberget. Man tar samma väg som när man cyklar till Frösakull.

När man nästan är framme vid korsningen där man svänger av Gamla Tylösandsvägen höjs hastighetsbegränsningen. Från 40 km/h till 60 km/h.

Gamla Tylösandsvägen vid Trottaberget. Till höger syns avtagsvägen mot Riccardos glassbutik. (klicka för större bild)

En liten bit före korsningen höjs hastighetsbegränsningen till 60 km/h. (klicka för större bild)

Vägar med 60 km/h är barriärer för cykling. I det här fallet sker höjningen till 60 km/h precis före en korsning. Sitter man på cykelsadeln får man en känsla av att ha accelererande motortrafik i ryggen just när man ska svänga. Det är obehagligt.

Jag tycker att hastigheten bör vara begränsad till 40 km/h vid denna korsning. Att hastigheten bör begränsas är en fråga om tillgänglighet. Riccardos glassbutik är ett så pass viktigt resmål att det måste gå att cykla dit enkelt och tryggt.

Mitt förslag är att man låter övergången till till 60 km/h ske efter korsningen istället för före. På så vis blir det möjligt att cykla till Riccardos glassbutik via cykelbanor och kontinuerlig 40-zon.

August 12, 2011. Förslag, Frösakull, Gamla Tylösandsvägen, Möllegård, Tillgänglighet. Leave a comment.

Next Page »