Halmstads krångligaste korsning

Korsningen Nya Tylösandsvägen – Tångrevsvägen är en komplicerad historia. Befinner man sig på havssidan av Nya Tylösandsvägen och ska upp mot Rotorp finns inget enkelt sätt att ta sig över vägen. Man är tvungen att trixa sig över på det här sättet:

Halmstads krångligaste korsning?

Man kan fundera på om det inte vore lämpligt med ett övergångsställe här för att minska Nya Tylösandsvägens barriäreffekt och ge den icke-motoriserade trafiken acceptabel framkomlighet.

Advertisements

December 29, 2011. Kustvägen, Nya Tylösandsvägen. 2 comments.