Nya Kustvägen, del 1: Karlsrovägen

Nya Kustvägen och vägsystemet kring Flygstaden invigdes för snart sex år sedan. En omfattande vägsatsning som inte fullt ut fungerar för cykeltrafik. Jag ska i en bloggserie diskutera några sträckor och hur dessa kan utvecklas för att göra det enklare och mer attraktivt att välja cykeln. Detta blogginlägg handlar om Karlsrovägen.

Trafikomläggningen med Nya Kustvägen har skapat ny nordvästlig infart till Halmstad. Infarten är inte planerad för cykeltrafik. Istället leds cykeltrafiken samma väg  som före trafikomläggningen, det vill säga via Karlsrovägen. Eftersom all cykeltrafik till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal passerar Karlsrovägen är det viktigt att cykling här fungerar så bra som möjligt.

Att cykeltrafiken leds via Karlsrovägen är egentligen bra eftersom det ger kortare färdväg till centrala Halmstad. Men delar av Karlsrovägens cykelbana har brister. Det gäller främst partiet mellan Magnus Stenbocks väg och Broddesonsgatan där cykelbanan delvis är förlagd till trottoaren. Cykelbanan är inte sammanhängande utan korsar körbanan på två ställen.

Cykelbanans utformning i kombination med tämligen intensiv motortrafik försvårar cykling mellan centrala Halmstad och stadens nordvästra omnejd, i första hand till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal, men också mer närbelägna resmål som Flygstaden och flygplatsen berörs. Det är tydligt att förbättringar behövs.

Men hur ska förbättringar kunna ske när Karlsrovägen är så smal? Går det att bygga ut för cykeltrafik och samtidigt bibehålla kapaciteten för motortrafik? Ja, det går. Mitt förslag är att göra så här:

Man anlägger en ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen (se bild nedan).

Förslag till ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen. Klicka för förstoring!

Cykelbanan knyter ihop Karlsrovägen med Fågelvägen så att det blir möjligt att cykla mot centrum via Fågelvägen-Rotorpsvägen-Brogatan (se bild nedan). Denna färdväg är betydligt bättre än nuvarande färdväg eftersom man cyklar bekvämt över Rotorp och slipper den smala, sidbytande cykelbanan utmed Karlsrovägen. Den nya färdvägen är inte längre, även om det ser ut så på kartan.

Med den nya cykelbanan skapas en ny färdväg mot centrum. Klicka för förstoring!

Vad tycks om det här förslaget? Kommentera gärna!

 

Advertisements

June 27, 2012. Karlsrovägen, Kustvägen.

One Comment

  1. resume services toronto ontario replied:

    resume services toronto ontario

    Nya Kustvägen, del 1: Karlsrovägen | Cykla i Halmstad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: