Cirkulationsplats med brister på supercykelstråk

Just nu byggs en ny cirkulationsplats vid korsningen Nya Tylösandsvägen/Hamiltons väg. En ritning som visar hur cirkulationsplatsen kommer att se ut finns här.

aaa

Den nya cirkulationsplatsen vid Hamiltons väg. Klicka för förstoring.

Cirkulationsplatsen är mycket efterlängtad, men tyvärr verkar det som att den kommer att byggas med brister som riskerar göra den obekväm och kanske till och med farlig för cyklister.

På bilden ovan har jag ritat in färdvägen genom cirkulationsplatsen för den som cyklar från Halmstad i riktning mot Tylösand. Det kritiska partiet är sträckan precis före överfarten där cyklande korsar Hamiltons väg (markerat i rött).

Det normala är att cykelbana och körbana korsar varandra i rät vinkel så att både bilister och cyklister har god överblick över trafiken. Men här är tycks cykelbanan vara dragen i det närmaste parallellt med körbanan. Detta medför att cyklande har biltrafiken “i ryggen” och riskerar att få svårt att upptäcka bilister som svänger höger in på Hamiltons väg. Bilister överraskas av cyklister som ser ut att cykla i riktning mot Hamitons väg i stället svänger vänster ut på cykelöverfarten. Detta är som upplagt för tillbud och olyckor.

Sedan tillkommer detta med bekvämlighetsaspekterna. Det är väldigt obekvämt att göra en tvär 90-graders sväng som man enligt kommunens ritning blir tvungen att göra för att komma ut på cykelöverfarten. För att klara av svängen måste man sannolikt skära kurvan. Vad händer vid möte?

Jag skulle kunna skriva mycket mer om den här cirkulationsplatsen. Inte minst när man väger in att cirkulationsplaten kommer att ingå i ett av kommunens s.k. “supercykelstråk” som enligt “Handlingprogram för hållbara transporter, transportplan för Halmstad 2030” ska hålla “hög standard avseende framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, genhet, bekvämlighet och underhåll”. Men jag bryter här och hoppas att kommunen ser över utformingen.

Advertisements

September 15, 2013. Uncategorized. 4 comments.