Nya Kustvägen, del 1: Karlsrovägen

Nya Kustvägen och vägsystemet kring Flygstaden invigdes för snart sex år sedan. En omfattande vägsatsning som inte fullt ut fungerar för cykeltrafik. Jag ska i en bloggserie diskutera några sträckor och hur dessa kan utvecklas för att göra det enklare och mer attraktivt att välja cykeln. Detta blogginlägg handlar om Karlsrovägen.

Trafikomläggningen med Nya Kustvägen har skapat ny nordvästlig infart till Halmstad. Infarten är inte planerad för cykeltrafik. Istället leds cykeltrafiken samma väg  som före trafikomläggningen, det vill säga via Karlsrovägen. Eftersom all cykeltrafik till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal passerar Karlsrovägen är det viktigt att cykling här fungerar så bra som möjligt.

Att cykeltrafiken leds via Karlsrovägen är egentligen bra eftersom det ger kortare färdväg till centrala Halmstad. Men delar av Karlsrovägens cykelbana har brister. Det gäller främst partiet mellan Magnus Stenbocks väg och Broddesonsgatan där cykelbanan delvis är förlagd till trottoaren. Cykelbanan är inte sammanhängande utan korsar körbanan på två ställen.

Cykelbanans utformning i kombination med tämligen intensiv motortrafik försvårar cykling mellan centrala Halmstad och stadens nordvästra omnejd, i första hand till och från Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal, men också mer närbelägna resmål som Flygstaden och flygplatsen berörs. Det är tydligt att förbättringar behövs.

Men hur ska förbättringar kunna ske när Karlsrovägen är så smal? Går det att bygga ut för cykeltrafik och samtidigt bibehålla kapaciteten för motortrafik? Ja, det går. Mitt förslag är att göra så här:

Man anlägger en ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen (se bild nedan).

Förslag till ny cykelbana mellan Västrevångleden och Fågelvägen. Klicka för förstoring!

Cykelbanan knyter ihop Karlsrovägen med Fågelvägen så att det blir möjligt att cykla mot centrum via Fågelvägen-Rotorpsvägen-Brogatan (se bild nedan). Denna färdväg är betydligt bättre än nuvarande färdväg eftersom man cyklar bekvämt över Rotorp och slipper den smala, sidbytande cykelbanan utmed Karlsrovägen. Den nya färdvägen är inte längre, även om det ser ut så på kartan.

Med den nya cykelbanan skapas en ny färdväg mot centrum. Klicka för förstoring!

Vad tycks om det här förslaget? Kommentera gärna!

 

Advertisements

June 27, 2012. Karlsrovägen, Kustvägen. 1 comment.

Från centrum till flygplatsen

Flygplatsen är en viktig destination för tvåhjuliga halmstadbor. Dels för möjligheten att därifrån åka med propellerplan till Stockholm. Men kanske ännu mer för att cykeltrafiken mot Gullbrandstorp, Harplinge och Haverdal passerar här.

Befinner man sig i centrala Halmstad och ska mot flygplatsen finns tre alternativ.

1. Vapnövägen och Magnus Stenbocks väg (markerad med gul linje)
2. Karlsrovägen (markerad med lila linje)
3. Rotorp (markerad med grön linje)

Jag skulle vilja lyfta fram alternativ 3 som är den väg jag brukar köra. Här erbjuder Fågelvägen och Rotorpsvägen bekväm cykling och man slipper de krångliga passagerna på Karlsrovägens sidbytande cykelbana. Nackdelen skulle väl vara att partiet över Rotorps grönområde går på en slingrig stig.

Vilken väg brukar du välja?

November 29, 2011. Cykelkarta, Karlsrovägen, Rotorp. Leave a comment.

Förbättringsförslag för cykelöverfart i Flygstaden

Rondellen vid flygplatsen. På vänster sida övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form. På höger sida sker övergången med en skarp vänstersväng.

Huruvida en korsning fungerar bra för cykling avgörs i detaljerna. En korsning där detaljerna inte stämmer är vid en av rondellerna i Flygstaden. När det å ena sidan är irriterande med detaljer som inte stämmer, är det å andra sidan positivt att det rör sig om just detaljer eftersom det kan räcka med små insatser för att åstadkomma stora förbättringar.

Färdas man på Karlsrovägens cykelbana i riktning mot Flygstaden och ska rakt fram i rondellen vid flygplatsen märker man att något inte stämmer: Cykelbanans övergång till cykelöverfart sker mycket tvärt och plötsligt. I anslutning till rondellen svänger cykelbanan höger mot flygplatsen. För att komma ut på cykelöverfarten måste man göra en kraftig vänstersväng. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att utföra denna sväng. Konsekvensen blir att man inte hinner räta upp cykeln innan man befinner sig med framhjulet ute i körbanan. Man passerar ut på cykelöverfarten i sned vinkel med blicken riktad bort från rondellen. Även om man vrider på nacken så mycket man kan får man ingen bra överblick över trafiken i rondellen. Det finns risk att fordonsförare i rondellen som svänger höger mot flygplatsen, och cyklande som färdas på cykelöverfarten, inte uppmärksammar varandra.

Bekymret med den tvära cykelöverfarten finns bara på ena sidan. På andra sidan övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form, vilket innebär att den som ska passera cykelöverfarten hela tiden har god överblick över trafiken.

Jag skulle vilja föreslå att korsningen byggs om så att cykelbanan följer en mjuk S-form på båda sidor om cykelöverfarten.

April 20, 2011. Förbättringar, Flygstaden, Karlsrovägen. 2 comments.