Hur man cyklar till Frösakull

När jag ska till Frösakull brukar jag cykla så här:Man cyklar via Gamla Tylösandsvägen och Möllegård. Jämfört med att cykla utmed Nya Tylösandsvägen är den här vägen kortare. Man sparar tid och får samtidigt njuta av den vackra naturen vid Möllegård. Sedan jag lärde mig den här vägen cyklar jag nästan alltid här när jag ska till Frösakull.

Advertisements

August 3, 2011. Cykelkarta, Frösakull. Leave a comment.

Cykelbana behövs vid Nya Kustvägen

Insändaren publicerades i Hallandsposten den 13/6. Att Kustvägen behöver cykelbana har uppmärksammats i Hallandsposten flera gånger tidigare. Se ledaren den 23/7 2008 och artikeln Cyklisterna lever farligt på Kustvägen.

 

June 16, 2011. Cykelbana, Förbättringar, Kustvägen. Leave a comment.

Hur man cyklar till Stenalyckan

Ska man ska från centrum till Stenalyckan är det bästa alternativet att välja vägen som går via Fredsgatan, Muraregatan, Snickaregatan och Snöstorpsvägen. Här är sträckan Stora Torg – Stenalyckan utritad på karta:

April 26, 2011. Cykelkarta, Stenalyckan. 2 comments.

Förbättringsförslag för cykelöverfart i Flygstaden

Rondellen vid flygplatsen. På vänster sida övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form. På höger sida sker övergången med en skarp vänstersväng.

Huruvida en korsning fungerar bra för cykling avgörs i detaljerna. En korsning där detaljerna inte stämmer är vid en av rondellerna i Flygstaden. När det å ena sidan är irriterande med detaljer som inte stämmer, är det å andra sidan positivt att det rör sig om just detaljer eftersom det kan räcka med små insatser för att åstadkomma stora förbättringar.

Färdas man på Karlsrovägens cykelbana i riktning mot Flygstaden och ska rakt fram i rondellen vid flygplatsen märker man att något inte stämmer: Cykelbanans övergång till cykelöverfart sker mycket tvärt och plötsligt. I anslutning till rondellen svänger cykelbanan höger mot flygplatsen. För att komma ut på cykelöverfarten måste man göra en kraftig vänstersväng. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att utföra denna sväng. Konsekvensen blir att man inte hinner räta upp cykeln innan man befinner sig med framhjulet ute i körbanan. Man passerar ut på cykelöverfarten i sned vinkel med blicken riktad bort från rondellen. Även om man vrider på nacken så mycket man kan får man ingen bra överblick över trafiken i rondellen. Det finns risk att fordonsförare i rondellen som svänger höger mot flygplatsen, och cyklande som färdas på cykelöverfarten, inte uppmärksammar varandra.

Bekymret med den tvära cykelöverfarten finns bara på ena sidan. På andra sidan övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form, vilket innebär att den som ska passera cykelöverfarten hela tiden har god överblick över trafiken.

Jag skulle vilja föreslå att korsningen byggs om så att cykelbanan följer en mjuk S-form på båda sidor om cykelöverfarten.

April 20, 2011. Förbättringar, Flygstaden, Karlsrovägen. 2 comments.

Trafikverket bör förbättra tillgängligheten på Onsjövägen

Onsjövägen markerad med lilafärgad linje (klicka för förstoring).

Ett begrepp som under senare år hamnat i fokus för samhällsplanering och trafikplanering är tillgänglighet. Tillgänglighet är möjligheten att nå någonting önskvärt, dvs att kunna få tillgång till arbete, utbildning, fritidsaktiviteter etc. Begreppet tillgänglighet har även införlivats i svensk lagstiftning i form av de s.k. transportpolitiska målen som styr Trafikverkets verksamhet.  Av de transportpolitiska målen framgår att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”.

Onsjövägen är relativt välfungerande för motortrafik. Men när det kommer till gångtrafik och cykeltrafik får det nog anses att ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet” saknas. Att på Onsjövägen skapa god tillgänglighet för alla, oavsett om man tar sig fram till fots, med bil eller med cykel, är främsta skälet till varför Trafikverket bör avsätta resurser till att förbättra tillgängligheten på Onsjövägen.

Viktigt att påpeka är att arbetet med att förbättra tillgängligheten bör ske inom ramen av Onsjövägens småskalighet, skönhet och tusenåriga historia. Onsjövägens kulturvärde måste respekteras.

April 1, 2011. Onsjövägen. Leave a comment.

« Previous Page