Cykelbana behövs vid Nya Kustvägen

Insändaren publicerades i Hallandsposten den 13/6. Att Kustvägen behöver cykelbana har uppmärksammats i Hallandsposten flera gånger tidigare. Se ledaren den 23/7 2008 och artikeln Cyklisterna lever farligt på Kustvägen.

 

Advertisements

June 16, 2011. Cykelbana, Förbättringar, Kustvägen. Leave a comment.

Förbättringsförslag för cykelöverfart i Flygstaden

Rondellen vid flygplatsen. På vänster sida övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form. På höger sida sker övergången med en skarp vänstersväng.

Huruvida en korsning fungerar bra för cykling avgörs i detaljerna. En korsning där detaljerna inte stämmer är vid en av rondellerna i Flygstaden. När det å ena sidan är irriterande med detaljer som inte stämmer, är det å andra sidan positivt att det rör sig om just detaljer eftersom det kan räcka med små insatser för att åstadkomma stora förbättringar.

Färdas man på Karlsrovägens cykelbana i riktning mot Flygstaden och ska rakt fram i rondellen vid flygplatsen märker man att något inte stämmer: Cykelbanans övergång till cykelöverfart sker mycket tvärt och plötsligt. I anslutning till rondellen svänger cykelbanan höger mot flygplatsen. För att komma ut på cykelöverfarten måste man göra en kraftig vänstersväng. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att utföra denna sväng. Konsekvensen blir att man inte hinner räta upp cykeln innan man befinner sig med framhjulet ute i körbanan. Man passerar ut på cykelöverfarten i sned vinkel med blicken riktad bort från rondellen. Även om man vrider på nacken så mycket man kan får man ingen bra överblick över trafiken i rondellen. Det finns risk att fordonsförare i rondellen som svänger höger mot flygplatsen, och cyklande som färdas på cykelöverfarten, inte uppmärksammar varandra.

Bekymret med den tvära cykelöverfarten finns bara på ena sidan. På andra sidan övergår cykelbana till cykelöverfart via en mjuk S-form, vilket innebär att den som ska passera cykelöverfarten hela tiden har god överblick över trafiken.

Jag skulle vilja föreslå att korsningen byggs om så att cykelbanan följer en mjuk S-form på båda sidor om cykelöverfarten.

April 20, 2011. Förbättringar, Flygstaden, Karlsrovägen. 2 comments.