Trafikverket bör förbättra tillgängligheten på Onsjövägen

Onsjövägen markerad med lilafärgad linje (klicka för förstoring).

Ett begrepp som under senare år hamnat i fokus för samhällsplanering och trafikplanering är tillgänglighet. Tillgänglighet är möjligheten att nå någonting önskvärt, dvs att kunna få tillgång till arbete, utbildning, fritidsaktiviteter etc. Begreppet tillgänglighet har även införlivats i svensk lagstiftning i form av de s.k. transportpolitiska målen som styr Trafikverkets verksamhet.  Av de transportpolitiska målen framgår att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”.

Onsjövägen är relativt välfungerande för motortrafik. Men när det kommer till gångtrafik och cykeltrafik får det nog anses att ”grundläggande tillgänglighet med god kvalitet” saknas. Att på Onsjövägen skapa god tillgänglighet för alla, oavsett om man tar sig fram till fots, med bil eller med cykel, är främsta skälet till varför Trafikverket bör avsätta resurser till att förbättra tillgängligheten på Onsjövägen.

Viktigt att påpeka är att arbetet med att förbättra tillgängligheten bör ske inom ramen av Onsjövägens småskalighet, skönhet och tusenåriga historia. Onsjövägens kulturvärde måste respekteras.

Advertisements

April 1, 2011. Onsjövägen. Leave a comment.